Pensioenfonds TDV
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds TDV
KVK nummer
412442370000
Dossier nummer
41244237

Pensioenfonds TDV voert de pensioenregelingen uit voor de 4.495 (gewezen) werknemers en pensioengerechtigden van Ardagh Metal Packaging Netherlands en van Ardagh Services Netherlands. Het belegd vermogen bedraagt € 622 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten