Pensioenfonds TNT Express
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds TNT Express
KVK nummer
607892980000
Dossier nummer
60789298

Pensioenfonds TNT Express is sinds 2014 verantwoordelijk voor het pensioen van de circa 6.330 (oud-)werknemers en gepensioneerden van TNT Express. Het belegd vermogen bedraagt € 1,08 miljard (2020).

In 2021 verhuizen de pensioenen naar Pensioenfonds Vervoer. Het fonds wordt daarna geliquideerd.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten