Pensioenfonds Kas Bank
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Kas Bank
KVK nummer
412004230000
Dossier nummer
41200423

Pensioenfonds Kas Bank verzorgt de pensioenregeling voor de circa 1.990 (gewezen) medewerkers en gepensioneerden van de Kas Bank. Het belegd vermogen bedraagt € 482 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten