Pensioenfonds VNU (In liquidatie)
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds VNU (In liquidatie)
KVK nummer
412225880000
Dossier nummer
41222588

Pensioenfonds VNU voerde tot 31 december 2019 de pensioenregelingen uit van Nielsen, Nielsen Media Research en AC Nielsen (Nederland). Het fonds verzorgde de pensioenen voor de circa 5.144 (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Het belegd vermogen bedroeg € 253 miljoen.
Alle opgebouwde aanspraken en rechten zijn per 1 januari 2020 met een buy-out overgedragen aan Aegon. Het fonds wordt geliquideerd.
De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten