Pensioenfonds voor de Tandtechniek (In liquidatie)
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds voor de Tandtechniek (In liquidatie)
KVK nummer
411781640000
Dossier nummer
41178164

Pensioenfonds voor de Tandtechniek verzorgde de pensioenregeling voor de circa 11.150 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van 636 werkgevers in de sector. Het belegd vermogen bedroeg € 799 miljoen (2017). Het fond is inmiddels opgeheven. De pensioenen zijn per 1 oktober 2018 ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De waardeoverdracht is in 2020 afgerond. Het fonds is in liquidatie.De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel


Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten