Pensioenfonds Xerox
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Xerox
KVK nummer
120399100000
Dossier nummer
12039910

Pensioenfonds Xerox verzorgt de pensioenregeling voor de 4.876 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van Xerox en gelieerde bedrijven. Het belegd vermogen bedraagt € 962 miljoen (2019).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten