Pensioenfonds Yara Nederland
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Yara Nederland
KVK nummer
220569030000
Dossier nummer
22056903

Ondernemingspensioenfonds Yara verzorgt sinds 2000 de pensioenen van de circa 2.135 (oud-)werknemers en gepensioneerden van meststoffenproducent Yara. Het belegd vermogen bedraagt € 640 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten