De Nederlandsche Bank Toezichthouder

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
De Nederlandsche Bank
KVK nummer
33003396 0000

De Nederlandsche Bank NV (DNB) is de centrale bank van Nederland. De Bank is in 1814 opgericht door koning Willem I en heeft het Nederlandse monopolie op de uitgifte van bankbiljetten. De Nederlandse Staat is sinds 1948 enig aandeelhouder van de NV. DNB wordt bestuurd door een directie die bestaat uit de president en vier directeuren, allen benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van zeven jaar. Er is sprake van collegiaal bestuur. De president is op persoonlijke titel lid van de Raad van Bestuur van de ECB. De Raad van Commissarissen ziet toe op het beheer van DNB en staat de directie met raad terzijde.

DNB houdt toezicht op circa 230 pesioenfondsen met een belegd vermogen van zo'n € 1.428 miljard (eind Q1, 2019) en ongeveer 160 verzekeraars met assets van circa € 472 miljard (eind 2018).Research & content

Publicatiedatum 7-3-2017

Vermogensbeheer

DNB Rapport

Taken

Statistiek
Beleidsadvies (NL)
Beleidsadvies (Internationaal)
Toezicht
Onderzoek
Statistiek
Beleidsadvies (NL)
Beleidsadvies (Internationaal)
Toezicht
Onderzoek

Opmerkingen

De Toezicht Vooruitblik 2019 van DNB legt accenten op technologische ontwikkelingen, toekomstgerichtheid en duurzaamheid. Daarnaast houdt DNB scherp oog voor criminaliteit, en zet onder andere in op transparantie naar onder toezicht staande instellingen.  

Vermogen onder toezicht

Vermogen onder toezicht in €mln
Ambities en Waarden

Werken aan vertrouwen

DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland.
Daartoe werkt DNB als onafhankelijke centrale bank, toezichthouder en resolutieautoriteit samen met Europese partners aan:

  • prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische ontwikkeling in Europa;
  • een schokbestendig financieel systeem en een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer;
  • solide, integere en afwikkelbare financiële instellingen die hun verplichtingen en toezeggingen nakomen.

Door onafhankelijk economisch advies uit te brengen, versterkt DNB het beleid gericht op haar primaire doelstellingen.

Vergoedingstructuur

Het toezicht van DNB wordt deel betaald door de overheid en deels door heffingen diie worden betaald door onder toezicht staande instellingen. 

Disclaimer

Deze informatie is afkomstig van de  website van De Nederlandsche Bank (DNB).  DNB meldt op haar website dat deze informatie uitsluitend is bedoeld ter informatie van het publiek. De informatie heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als een door DNB geformuleerd advies inzake een specifieke situatie of bepaald probleem. De informatie op de DNB-website kan nooit worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. U wordt ten stelligste geadviseerd om onafhankelijk juridisch, financieel of anderszins advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt inzake kwesties waarbij de informatie van de DNB-website relevant kan zijn. Klik hier voor de volledige disclaimer.