Op volle kracht vooruit voor opkomende markten?
Research & content


Omschrijving

ESG en EMD - een langetermijnvisie
Beleggers met allocaties naar obligaties uit opkomende markten moeten nu begrijpen wat de werkelijke impact is op opkomende economieën van langetermijnfactoren zoals de klimaatverandering en de ontwikkeling van menselijk kapitaal.
Groene interesse
Overheden over de hele wereld haasten zich om de historisch lage financieringskosten te behouden door steeds langer lopende obligaties uit te geven – in de afgelopen jaren zijn Mexico en Argentinië er zelfs in geslaagd om obligaties met een looptijd van 100 jaar te verkopen. Dat brengt verschillende nieuwe uitdagingen met zich mee voor beleggers in vastrentende waarden. Vooral beleggers die in het bezit zijn van obligaties uit opkomende markten.

Obligatiehouders moeten niet alleen de gebruikelijke factoren op korte termijn afwegen, zoals politieke, economische en grondstoffencycli, maar moeten nu ook rekening houden met de impact van langetermijntrends zoals klimaatverandering en sociale ontwikkeling bij het kopen van staatsobligaties over dergelijke lange perioden. Beide kunnen de kredietwaardigheid grondig beïnvloeden.

Dit heeft geleid tot nieuwe manieren van denken over beleggen. Economische en financiële vooruitzichten moeten worden herzien met het oog op de klimaatdynamiek. Ondertussen zijn gemodelleerde gevolgen van klimaatverandering zelf onderhevig aan verwachtingen over toekomstige technologische veranderingen en de ontwikkeling van het politieke denken in deze landen. Er is alleen maar steeds meer beweging naarmate beleggers beseffen dat ze ook een rol te spelen hebben bij het vormgeven van het beleid van regeringen om hun economieën duurzaam en koolstofarm te maken.

Het probleem is complex. Maar niet onoverkomelijk.

Lees het hele artikel op onze website