De economie in 2023 - waarom wij afwijken van de marktconsensus
Research & content


Algemene informatie

Titel De economie in 2023 - waarom wij afwijken van de marktconsensus
Type URL
Website https://www.capitalgroup.com/intermediaries/nl/en/insights/articles/the-economy-in-2023-where-we-differ-from-market-consensus.html
Categorie Markt & Macro
Publicatiedatum 19-01-2023

Omschrijving

De economie in 2023 - waarom wij afwijken van de marktconsensus

Momenteel lijken de markten zich te concentreren op een hoopvol vooruitzicht voor 2023. De activaprijzen wijzen erop dat de inflatie snel zal afnemen, dat de Amerikaanse Federal Reserve minder hawkish zal worden en dat de wereldwijde groei niet veel zwakker zal zijn dan in 2022. Het monetaire beleid is echter veranderlijk, de geopolitieke onzekerheid is groot en de sterke arbeidsmarkten worden gedempt door zwakte in de woningbouw en andere sectoren. Dit alles maakt een reeks verschillende uitkomsten mogelijk.

Hier zijn vier alternatieve scenario's waarin onze economen laten zien dat de huidige marktconsensus, zoals weerspiegeld in de activaprijzen, niet per se de meest waarschijnlijke uitkomst is.