Meer CO2-opslag door efficiënt bosbeheer
Research & content


Omschrijving

Boomkap als opvallende klimaatoplossing

Bomen slaan tijdens de groei veel CO2 op. Als hout een duurzame bestemming krijgt zoals bouwmateriaal, kan er met slim beheer van bosgrond meer broeikasgas worden opgeslagen dan wanneer de natuur haar gang gaat.

Binnen een periode van dertig jaar is maar liefst 420 miljoen hectare aan bosgrond verloren gegaan1. Dat is ongeveer tweemaal de oppervlakte van een land als Mexico. Na de uitstoot die vrijkomt als verbranding van fossiele brandstoffen, levert ontbossing de grootste bijdragen aan de wereldwijde CO2-uitstoot.

Vanuit het oogpunt van klimaatverandering hoeft boomkap echter niet altijd een negatieve ontwikkeling te zijn. Sterker nog: als het gebeurt als onderdeel van zorgvuldig bosmanagement, kan het omhakken van bomen zelfs een bijdrage leveren aan het verlagen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

Goed bosbeheer voor meer CO2-opslag
Bomen halen CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof en biomassa, zoals hout en wortels. Die CO2 komt pas weer vrij als die biomassa wordt verbrand of wegrot. Als bomen worden omgehakt en het hout gebruikt wordt als bijvoorbeeld bouwmateriaal, komt de opgevangen CO2 dus niet in de atmosfeer terecht. Bomen slaan voornamelijk tijdens het groeien veel CO2 op.

Lees het hele artikel op onze website