Obligaties die zorgen voor een betere wederopbouw
Research & content


Omschrijving

Er wordt gezegd dat het bouwen aan een duurzame economie een technologisch probleem is. Dat is het niet. De wereld beschikt over voldoende broeikasgasreducerende technologieën, zoals hernieuwbare brandstoffen, koolstofafvang en energieopslag. Wat er ontbreekt, is kapitaal. Volgens het Internationaal Energieagentschap zullen alleen al de investeringen in schone energie tegen het einde van dit decennium moeten stijgen tot 4 biljoen dollar per jaar om de opwarming van de aarde onder controle te houden. Dat bedrag kan in werkelijkheid alleen van de financiële markten komen. Vooral van obligatiebeleggers.
Gelukkig zijn er tekenen dat de vastrentende markt het aankan. Effecten die rekening houden met milieu, maatschappij en governance (ESG) zitten in de lift.

Groene vastrentende effecten met specifieke vereisten voor het gebruik van de opbrengst, duurzaamheidsobligaties waarvan de coupons gekoppeld zijn aan de milieuprestaties van de emittent en sociale obligaties die onderwijsprogramma's financieren, zijn slechts enkele voorbeelden van de innovatieve structuren die ernaar streven mainstream beleggingen te worden. De beleggers reageerden tot nu toe enthousiast. In 2021 werd meer dan 1,1 biljoen dollar aan nieuwe duurzame obligaties met succes geplaatst, waardoor de ESG-obligatiemarkt ruim boven de 2 biljoen dollar uitkwam. Onderzoek uitgevoerd voor Pictet door het Institute of International Finance toont aan dat de uitgifte tegen 2025 jaarlijks 4,5 biljoen dollar per jaar zou kunnen bedragen.

Hoewel het grootste deel van dat kapitaal in de ontwikkelde wereld zal worden opgehaald, zou ook een redelijk bedrag in de vorm van ESG-obligaties van opkomende markten moeten komen. Voor opkomende economieën is private financiering van cruciaal belang om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties tegen 2030 te halen.

Lees het hele artikel op onze website