Pictet AM: Aanpak biodiversiteitsverlies: de gevolgen voor de beleggingswereld
Research & content


Algemene informatie

Titel Pictet AM: Aanpak biodiversiteitsverlies: de gevolgen voor de beleggingswereld
Type URL
Website https://am.pictet/nl/netherlands/articles/2022/megatrend/biodiversiteit/aanpak-biodiversiteit?utm_source=pensioenpro&utm_medium=partnerpagina&utm_content=local
Categorie Assetklasse
Publicatiedatum 05-10-2022

Omschrijving

Het verlies aan biodiversiteit vormt een minstens even grote bedreiging voor de leefbaarheid van de aarde als klimaatverandering. De wijze waarop het probleem wordt aangepakt, heeft grote gevolgen voor de beleggingswereld.

In Nederland is de uitstoot van broeikasgassen in het tweede kwartaal met 9% gedaald. De wijze waarop overheden, bedrijven en consumenten maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te verlagen, wekt de hoop dat het de mensheid gaat lukken om de oorzaak van klimaatverandering aan te pakken. Net zoals we er in de jaren ’90 van de vorige eeuw in slaagden om het gebruik van CFK’s terug te dringen, zodat de ozonlaag zich kon herstellen. Inmiddels doemt de volgende bedreiging voor de leefbaarheid op aarde alweer op. De wijze waarop het verlies aan biodiversiteit wordt aangepakt, heeft de komende jaren veel gevolgen voor financiële markten.

Vanuit duurzaamheidsoogpunt is er wat dat betreft zowel goed als slecht nieuws, benadrukt Stephen Freedman, hoofd onderzoek en duurzaamheid van de thematische aandelenstrategieën van Pictet AM. Freedman: “Bij Pictet hebben we al veel ervaring opgedaan met het maken van een vertaalslag van wetenschappelijke inzichten naar beleid en naar de financiële wereld. Er ligt dus al een blauwdruk voor de wijze waarop sociale, politieke en economische maatregelen om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Gevoelsmatig zou ik zeggen dat we in dat opzicht ongeveer zes jaar achterlopen in verhouding tot de strijd tegen de opwarming van de aarde.”

Lees op onze website het hele artikel