Pictet AM: Biodiversiteit: waarom beleggers hieraan aandacht moeten besteden
Research & content


Omschrijving

Bedrijven en beleggers hebben te lang hun ogen gesloten voor de bedreiging die biodiversiteitsverlies met zich meebrengt voor de welvaart en groei voor de mensheid. Ze moeten nu de natuur herstellen en de economie duurzamer maken.

In de afgelopen 30 jaar is de welvaart van de mensheid sterker gestegen dan in de afgelopen eeuwen bij elkaar opgeteld.

We hebben meer wegen, gebouwen en machines gebouwd dan ooit tevoren. Meer mensen leven langer en gezonder en de toegang tot onderwijs is nog nooit zo goed geweest. Het gemiddelde bbp per hoofd van de bevolking is sinds 1820 met meer dan 15 keer vermenigvuldigd. Meer dan 95 procent van de pasgeboren baby's is nu 15 jaar oud, in plaats van één op de drie in de 19e eeuw.1

Aan deze vooruitgang hangt echter een hoog prijskaartje. Hoe meer het de mensheid voor de wind ging, des te zwaarder had de natuur het te verduren.

Mensen bevorderen de uitsterving van dier- en plantensoorten en vernietigen hun gewoontes om de voortdurend toenemende bevolking te kunnen voeden. En al tientallen jaren consumeren ze meer natuurlijke hulpbronnen dan de aarde in een periode van 12 maanden op natuurlijke wijze kan aanmaken, waardoor de beschikbare bronnen voor de toekomstige generaties verminderen.2

Om een einde te maken aan deze niet-duurzame match is een beter inzicht nodig in de impact van de biosfeer op het menselijk welzijn en de bijdrage ervan aan de economische groei. Beleidsmakers beschouwen bescherming van de biodiversiteit nu als een urgente prioriteit om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De VN-biodiversiteitstop COP15 in Montreal in december, de grootste in tien jaar, zal ernaar streven om overeenstemming te bereiken over de baanbrekende doelstellingen voor 2030 voor de bescherming van de natuur.

Maar deze inspanningen mogen niet beperkt blijven tot beleidsmakers. Ook de financiële sector moet een actievere rol spelen. Als beheerder van wereldwijd kapitaal bevindt de financiële sector zich in een unieke positie om een economie op te bouwen die niet tegen de natuur ingaat, maar met de natuur samenwerkt.

Lees op onze website het hele artikel.