Pictet AM: Negatieve emissies: verder gaan dan net zero
Research & content


Algemene informatie

Titel Pictet AM: Negatieve emissies: verder gaan dan net zero
Type URL
Website https://am.pictet/nl/netherlands/global-articles/2022/expertise/thematisch/negatieve-emissies?utm_source=pensioenpro&utm_medium=partnerpage&utm_content=central
Categorie Assetklasse
Publicatiedatum 12-05-2022

Omschrijving

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moet de wereld misschien verder gaan dan het bereiken van net zero en beginnen met actief koolstof uit de atmosfeer te verwijderen.

Maar liefst 140 landen en honderden bedrijven over de hele wereld doen mee aan de race om een netto-nuluitstoot te bereiken, de opwarming van de aarde te stoppen en een klimaatcrisis te voorkomen.
Het beperken van de temperatuurstijging tot 1,5 °C tegen 2100, de hoeksteen van het Parijse klimaatakkoord dat zes jaar geleden werd ondertekend, blijft echter een verre hoop.
De huidige prognoses, op basis van het beleid dat al bestaat, tonen aan dat de wereld 2,7 °C warmer zal zijn dan vandaag.1
En zelfs in het beste scenario, dat rekening houdt met alle netto-nulbeloften en -engagementen, zal de gemiddelde temperatuur met 1,8 °C stijgen.
Het probleem met de netto-nulbeloften is dat niet elke industrie in dit tempo koolstofvrij kan worden.
'Netto nul' wordt bereikt wanneer broeikasgassen die in de lucht worden gepompt, worden gecompenseerd door dezelfde hoeveelheid koolstof op een andere manier uit de atmosfeer te verwijderen.
Om dat doel tegen het midden van deze eeuw te bereiken, moet elke sector van de economie zijn uitstoot van broeikasgassen verminderen.
Maar voor sectoren als landbouw, luchtvaart, scheepvaart en cementproductie is dat onrealistisch. Hun uitstoot zal waarschijnlijk nog decennialang hoog blijven. Hetzelfde geldt voor grote delen van de ontwikkelingslanden. China en India zullen ook niet voor respectievelijk 2060 en 2070 netto nul bereiken met hun huidige doelstellingen.
Hier kunnen negatieve emissietechnologieën (NET's), of methoden om koolstof uit de atmosfeer te verwijderen, een echt verschil maken.
Volgens leden van de Advisory Board van de Timber and Global Environmental Opportunities-strategieën van Pictet AM zien wetenschappers en overheden NET's steeds vaker als essentieel om nettonuldoelstellingen te bereiken.

Lees meer op onze website.