Pictet AM: oplossing gezocht voor het volgende grote klimaatprobleem
Research & content


Algemene informatie

Titel Pictet AM: oplossing gezocht voor het volgende grote klimaatprobleem
Type URL
Website https://am.pictet/nl/netherlands/articles/2022/megatrend/nutrition/biodiversiteit?utm_source=pensioenpro&utm_medium=partnerpagina&utm_content=local
Categorie Assetklasse
Publicatiedatum 28-06-2022

Omschrijving

Wat is de invloed van de afname van biodiversiteit op onze wereld en wat kunnen beleggers doen om dit proces tegen te gaan? Op die vragen zoekt Pictet Asset Management als onderdeel van het Impact Partners-consortium de antwoorden.

Het verlies van biodiversiteit geldt na de opwarming van de aarde als het grootste klimaatrisico voor onze planeet. Er zitten echter sterke verschillen tussen de wijze waarop beide uitdagingen aangepakt kunnen worden. Met de huidige technologie is het goed mogelijk om in beeld te krijgen hoeveel CO2 en andere broeikasgassen er vrijkomen bij allerlei bedrijfsprocessen. Ook kan er een goede inschatting gemaakt worden van de indirecte klimaatimpact, via toeleveranciers, klanten en andere bedrijven in de productieketen. Dit soort inzichten en meetmethodes ontbreekt echter op het vlak van biodiversiteit.

Daar moet het het Mistra Biodiversity Finance (BIOFIN) programme verandering in brengen. Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe de biodiversiteitsimpact van bedrijven gemeten en beïnvloed kan worden. Tevens komt er aandacht van de rol die de financiële wereld kan spelen bij de biodiversiteitsproblematiek. Mistra (de Zweedse Stichting voor Strategisch Milieuonderzoek) heeft €5 miljoen aan onderzoeksmiddelen toegezegd.

Lees meer op onze website